Acceptance and Commitment Therapy


Voor mij is ACT een aanvulling op de principes van Mindfulness, door te leren in het hier en nu te zijn,  kan je je richten op wat je dan het beste kan ondernemen in de situatie die zich op dat moment aandient.

Binnen ACT leer je het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor ben je in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

 

De zes kernprocessen zijn: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie. 

 

- Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
- Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
- Zelf als Context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
- Hier en Nu: In contact komen met het hier en nu.
- Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
- Toegewijd Handelen: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden